I can translate an english or filipino essay into filipino or english language

Accurate and In-depth Translations Jobs

+ Save to My Account

What you'll be getting

The client will get the fully translated outputs in word format. In addition, the client may request any file format to be used.

More info

Are you having trouble understanding Filipino Language? Do you need to work for a paper but all your resources are all in Filipino and you’re having a hard time understanding them? Is Google Translate not enough to achieve the translations you desire? Then say no more, because I am here to help you.

Hire me and I will translate papers and essays written in Filipino Language into the English Language or vice versa, complete with the proper grammatical structure for your chosen language. Your Php 199.00 will get you a maximum of 750 words (or more or less a 2-page essay).

All you need to do is provide the source material and the specifications you need so I can do the job based on your liking.

--------

Nahihirapan ka ba na umintindi ng Ingles? Kailangan mo bang magsulat ng sanaysay ngunit lahat ng nakukuha mong material ay nakasalin sa Ingles at nahihirapan kang maintindihan ito? Hindi na ba sapat ang Google Translate para makuha ang pagsasalin na nais mo? Di mo na kailangan na magsalita pa, dahil nandito ako para tulungan ka!

Kunin mo ang aking serbisyo at isasalin ko ang mga sanaysay na nasusulat sa Ingles patungo sa Filipino o kabaligtaran, kumpleto ng tamang pagbuo ng mga pangungusap at ayos ng mga talata para sa napili mong wika. Ang iyong 199.00 piso ay katumbas ng 750 na salita (o humigit kumulang dalawang pahinang sanaysay)

Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay ang orihinal na materyal at ibigay ang mga detalye na nais mo upang magawa ko ang trabaho base sa iyong kagustuhan.

Choose your Add-Ons
Order Now (P199)
DELIVERS IN
7 DAYS
ON AVERAGE
NO FEEDBACK YET
NO ORDERS
PENDING
PaoloChing
Verified user via mobile phone
last seen 1 week ago
Choose your Add-Ons
created 1 month ago in writing & editing
related topics
Other Jobs by PaoloChing